Představujeme Vám naše nové logo

I když hlavní pilíř zaměření naší společnosti se za roky jejího fungování nezměnil, původní logo už nereflektovalo aktuální podobu naší společnosti. Chtěli jsme logo nové, nadčasové, moderní a vyjadřující myšlenku a zaměření naší firmy.

Oslovili jsme proto designéry z DGstudia a požádali jsme o pomoc s vytvořením nového loga. Jsme rodinná firma s dlouholetou tradicí, a proto jsme nechtěli, aby s novým logem došlo k nějaké razantní změně. Chtěli jsme, aby i z původního loga byla zachovány některé dílčí prvky. Jedním z našich hlavních požadavků bylo, aby design loga byl čistý, klidný a jednoduchý.

Designéři z DGstudia všechny naše požadavky do podoby nového loga zapracovali a představili nám jej v podobě, která přesně reflektovala naše potřeby a se kterou se plně ztotožňujeme.

Podobné novinky